Pau i Arnau, 10 anys

" en aquesta escola no castiguen, solucionam les coses"