Diego, 11 anys; amb na Sara, la mestra

" - Sara, m'has aconseguit el permagnat de potassi? - si, Diego, dimarts te'l duré"