Tonyi, tècnica en sensibilització d’IBANAT

Un bosc es crema amb 1 hora, però un pinar creix amb uns 50 anys, un ullastrar amb uns 75 anys i un alzinar amb uns 100 anys.