Anònim

"quan li deman ajuda a mon pare, me pregunta i me pregunta i al final li he d'acabar explicant jo..."

OMS, definició de salut

La salut no és la manca de malaltia sinó la possibilitat de viure amb autonomia, solidaritat i joia.

Paula, 11 anys

Com has fet aquest rotlo? amb un pot. Per què no amb un compàs? és que jo sóc una mica bèstia.

Joan, 10 anys

¿ Cómo se llama el campeón de buceo japonés? Tokofondo ¿ Y el subcampeón? Kasitoko

Claudia, 7 anys

Es mestres mos enganen. Mos fan creure que jugam a fustetes però, en realitat, feim matemàtiques.

Irene, 11 anys

jo tenc ganes de fer una cosa que... quan la vegin al·lucinin!

Sílvia, mare de l’escola

a l'historial de la tableta de la meva filla només hi ha consultes a informació sobre l'evolució de l'espècie humana, que és un projecte que està fent a l'escola

Miquel, 10 anys

ja que els mestres no mos fan fer feina, al manco, els podriem escoltar

Júlia, 9 anys

Dissabte és es dia de sa setmana que més m'agrada, perquè sempre ve qualcú a dormir i pens... ja és dissabte!