OMS, definició de salut

La salut no és la manca de malaltia sinó la possibilitat de viure amb autonomia, solidaritat i joia.