Miquel, 10 anys

ja que els mestres no mos fan fer feina, al manco, els podriem escoltar