http://goo.gl/DJpWEc

Article interessant sobre la importància del joc per desenvolupar correctament les habilitats socials.