Guida Al·lès, quan ens parla del paper de les famílies del segle XXI

Quan els nens neixen sempre se'ls posen etiquetes ( és com son pare, és molt tranquil, ...), amb el vincle donam lloc a que no es classifiquin, a que s'esperi tot d'ells.