Entrevista a Carles Parellada i Olga Arnedo sobre el matrimoni Wild i els projectes “Pesta” i “León Dormido”.

El Matrimoni Wild va crear una comunitat d’aprenentatge basada en la metodologia Pestalozzi.  On el respecte als ritmes de l’infant es garanteix oferint un ambient ric en contingut i calmat. On els límits els marquen les necessitats dels infants més que les dels adults o del context. On la figura del mestre és d’un acompanyant que també experimenta un propi procés. Ajudant a l’infant a posar llenguatge al que manipula el nin en tots els contextes, tan lingüístic, com matemàtic, etc.