Miquel, 10 anys

ja que els mestres no mos fan fer feina, al manco, els podriem escoltar

Júlia, 9 anys

Dissabte és es dia de sa setmana que més m'agrada, perquè sempre ve qualcú a dormir i pens... ja és dissabte!