Cada dia passa qualque cosa que m’emociona” Joan, director.